Det moderne hus del 2 – Opvarmning med Briketter

Det er ikke helt ligegyldigt hvordan du varme dit moderne hjem op. Ikke blot er der stor forskel på økonomien om du benytter el eller fjernvarme, men der er også stor forskel på hvordan det, du fyre med, påvirker miljøet. Desværre ser vi stadig alt for mange som mere fokusere, på det første frem for også at tænke på miljø. Lad os kigge lidt på nogle af de metoder vi normalt bruger til opvarmning herhjemme i Danmark.

Briketter

Eksempel på briketter fra KvalibriketterBriketter, savsmuldsbriketter eller træbriketter som de også kaldes, er en af vores favorit metoder til opvarmning af det moderne hus. Hvorfor dog det tænker du sikkert, jo afbrænding af træ er Co2 Neutralt, hvilket gør at du ikke belaster vores sarte miljø med ekstra Co2 når du afbrænder briketter eller andet træ. Briketter er ofte helt fri for maling, imprægneringsmidler, limrester og andet affald der ikke hører hjemme i en brændeovn. Med mindre man har stilt dem ude, så er briketter betydeligt mere tørre end andre typer af træ, hvilket igen er med til at give en bedre og mere ren forbrænding, samtidigt minimere dette tilsodning af brændeovn og skorsten. En anden fordel ved briketter når vi taler miljø, er at de jo fremstilles af træindustriens affalds, det vil sige det savsmuld der f.eks. er tilbage når træet er savet til f.eks. gulvplanen, affald som ellers blot ville blive kasseret og dermed ikke half nogen nytte værdi. Da briketter også har en højere brændeværdi end almindeligt brænde, så er der også god økonomi i at bruge disse. Du kan læse mere om briketter, og finde gode tilbud, herinde på http://www.kvalibriketter.dk.

Brænde

Begrebet brænde dækker over savet træ, som er kløvet til at passe i din brændeovn. Det kan f.eks. være ovntørret bøgebrænde eller blandet løvtræ. Ligesom med briketter, så er brænde en udmærket måde at varme sit hjem op på. Dog skal man være opmærksom på aldrig at fyre med fugtigt træ, eller affalds træ, da dette kan være med til at øge miljøbelastningen, pga. større udledning af dioxiner og andre skadelige partikler.

Fjernvarme

Fjernvarme er ofte overskudsvarme fra industrien, det kan f.eks. den store cement fabrik, som sender den varme de bruger til produktfremstillingen ud til forbrugerne, som efterfølgende kan købe den til en fordelagtigt pris. Det er tit en af de billigste måder at varme sit hjem op på, men desværre fremstilles varmen ofte fra kul eller gas, hvilet jo bestemt ikke er godt for vores natur.

Olie/Gas

plje, gas og kul til opvarming af hjemmet.Heldigvis er der ikke længere helt så mange som har et gas eller oliefyr stående hjemme. Opvarmning med gas eller olie er en af de store kilder til udledningen af Co2, derudover er det en halv dyr måde at opvarme sit hjem på.

El

Elvarme er en dyr måde at varme op på, især med de stadig stigende el priser, kan det hurtigt gå hen og bliver en ret dårlig ide, økonomisk set. En af grundene til dette, er at der er ret stort energi tab, i forbindelse med først at omdanne varme til elektricitet på et elværk, og så efterfølgende, lave elektriciteten tilbage til varme.

Solceller

Der er meget blandede meninger om solceller, nogle elsker, mens andre mener det er noget hippie pjat. Personligt kan jeg godt lide dem, jeg er blot ikke helt glad for deres design. Det er sjældent det ser særlig pænt ud med solceller på et hus. Miljømæssigt er det ofte en rigtig god ide, da den belastning man udsætter miljøet for ved transport og fremstilling, i stor stil opvejes at der så efterfølgende stort set ingen belastning er. Uden tilskud til disse, er det ofte ikke en specielt økonomisk måde at varme op på, men hvis man kan få de rigtige tilskud kan det faktisk også godt gå hen og blive en ret god forretning.